Monika Tatarková

Monika Tatarková

ŽIVOT JE HRA, LEN HRÁČI ZABUDLI, AKO SA HRÁ.

Joga predstavuje unikátny nástroj na (znovu)objavenie pravej podstaty fungovania človeka a sveta.

Monika pochádza zo Slovenska, kde žila a pôsobila v Banskej Bystrici. Vyštudovala dramaturgiu a réžiu, pracovala v divadelnej oblasti. Od r. 2018 skúma prieniky medzi spirituálnou úrovňou bytia a umením, je zakladajúcou členkou performatívno-duchovného subjektu OZ JivArt.
K joge ju priviedol úraz chrbtice. Prvej lekcie Mai Ram Yogy sa zúčastnila v roku 2015 a odvtedy sa snaží kráčať cestou duchovného rozvoja a sebapoznania. Zúčastnila sa niekoľkých retreatov a seminárov pod vedením guru Mai Ram Devi v Litve a na Slovensku. V roku 2020 absolvovala prvé učiteľské štúdium Basic I. v ashrame vo Vilniuse pod vedením Guru Mai Ram. Odvtedy absolvovala štúdiá Basic II. a MRY program rozvoja a relaxácie pre deti. Od júla 2020 viedla BASIC lekcie ásán a pránayámy pre dospelých a lekcie pre deti a rodičov v Mai Ram Yoga Škole v Banskej Bystrici. Od januára 2021 pôsobí v Prahe. Okrem lekcií v YogAlive štúdiu vedie individuálne lekcie v súkromnom priestore na Vinohradoch, online individuálne lekcie, jogovú teóriu a občasné semináre. Študuje indológiu a sanskrt na Karlovej univerzite, štúdiom dopĺňa svoju učiteľskú prax o nový rozmer.

„Moje pracovné, študijné a záujmové aktivity sa vzájomne prepájajú a smerujú do jedného bodu – k pochopeniu človeka, ako duchovnej bytosti.“
OM

V yogAlive vedu lekce / In yogAlive I teach:

 

liMAI RAM YOGA  pro (mírně) pokročilé (Středy 19:30-20:30) / MAI RAM YOGA for (pre)-intermediates (Wednesdays 19:30-20:30)

 

liMAI RAM YOGA - PRO VNITŘNÍ REGENERACI A VITALITU (Čtvrtky 20:00-21:00) / MAI RAM YOGA - FOR INNER REGENERATION AND VITALITY (Thursdays 20:00-21:00)
 
liMAI RAM YOGA pro začátečníky (Neděle 19:30-20:30) / MAI RAM YOGA for beginners (Sundays 19:30-20:30)

www| FB MRY Prague | FB JivArt

Zobrazení: 3005
NAHORU