Monika Tatarková

Monika Tatarková

ŽIVOT JE HRA, LEN HRÁČI ZABUDLI, AKO SA HRÁ. Joga predstavuje unikátny nástroj na (znovu)objavenie pravej podstaty fungovania človeka a sveta.

Monika pochádza zo Slovenska, posledných 11 rokov žila a pôsobila v Banskej Bystrici. Vyštudovala dramaturgiu a réžiu, pracovala v divadelnej oblasti. Od r. 2018 skúma prieniky medzi spirituálnou úrovňou bytia a umením, je zakladajúcou členkou performatívno-duchovného subjektu OZ JivArt.

K joge ju priviedol úraz chrbtice. Prvej lekcie Mai Ram Yogy sa zúčastnila v roku 2015 a odvtedy sa snaží kráčať cestou duchovného rozvoja a sebapoznania. Zúčastnila sa niekoľkých retreatov a seminárov pod vedením guru Mai Ram Devi v Litve a na Slovensku. V roku 2020 absolvovala učiteľské štúdium Basic I. v ashrame vo Vilniuse pod vedením Guru Mai Ram. Od júla 2020 viedla BASIC lekcie ásán a pránayámy pre dospelých a lekcie pre deti a rodičov v Mai Ram Yoga Škole v Banskej Bystrici. Od januára 2021 pôsobí v Prahe.

Okrem lekcií v YogAlive štúdiu vedie individuálne INTRO, OPEN a BASIC lekcie a lekcie Nidra Yogy v Mai Ram Yoga koutku na Spořilove. Spolu so špeciálnou pedagogičkou Alenou Krnáčovou (www.krnacovaporadenstvi.cz) sa zaoberá spôsobmi, akými môže yoga pomôcť rodinám, ktorých deti trpia poruchami učenia a pozornosti. Od októbra 2021 začína študovať indológiu a sanskrit na Karlovej univerzite.


„Moje pracovné, študijné a záujmové aktivity sa vzájomne prepájajú a smerujú do jedného bodu – k pochopeniu človeka, ako duchovnej bytosti.“
OM

V yogAlive vedu lekce / In yogAlive I teach:

 

liMAI RAM YOGA (Středy 19:30-20:30) / MAI RAM YOGA (Wednesdays 19:30-20:30)

 

liMAI RAM YOGA - PRO VNITŘNÍ REGENERACI A VITALITU (Neděle 19-20) / MAI RAM YOGA - FOR INNER REGENERATION AND VITALITY (Sundays 19-20)

 

liWORKSHOP - MAI RAM YOGA BASIC - 16.10. 16-18:30 - více info na hlavní stránce

www| FB MRY Prague | FB JivArt

Zobrazení: 1674
NAHORU