Vnímám své rytmy | Workshop trauma-sensitive jógy se Šárkou

Vnímám své rytmyWorkshop trauma-sensitive jógy se ŠárkouŽivot znamená pohyb, harmonické fungování s rytmy svého těla a okolním světem. Zatímco v souvislosti s prožitkem traumatu a jeho následků je často zakoušen pocit odpojení a izolace, jóga přináší příležitost vnímat napojování a slaďování jednotlivých vrstev v rámci našeho vlastního organismu, i naši synchronizaci s ostatními a jejich rytmy. Tento workshop se ponese ve znamení nacházení vlastních rytmů pohybu a dechu, jejich soulad. Zakoušet budeme také napojování se na rytmy interpersonální jako nástroj k uzdravování se z traumatu, úzkostí a depresí. Prožitek při dobrovolném naladění se na stejný rytmus (dechu, pohybu…) s ostatními může být z pohledu lidí, kteří prošli nějakým interpersonálním traumatem opravdu naplňující a uzdravující.

Kognitivně i somaticky zkusíme do naší praxe integrovat pojem entrainment, který v biologickém smyslu slova referuje k synchronizaci organismu s externími rytmy. Zakusíme, co se děje na úrovni těla a mysli, když se ponoříme do společně sladěných rytmů a podíváme se na neurologické přínosy pohybu v unisonu.

 


Kdy: 12.2. 2017 od 10:00 do 12:30
Cena: 400 Kč
Workshop povede: Šárka Soudková

Více o trauma-sensitive józe
Trauma-sensitive jóga je specifickým přístupem v rámci jógové terapie. Zaměřuje se jako doplňková forma terapie zejména na ty, kteří prošli vysoko-stresovou zátěží či nějakým traumatem, osoby u kterých se rozvinula posttraumatická stresová porucha, trpí úzkostmi či depresivními stavy. Využití principů trauma-sensitive jógy může být však přínosem pro kohokoliv, neboť napomáhá cítit se ve svém těle (znovu) jako doma.
Nemusíme projít ničím objektivně velkým, ochromujícím, či tragickým, abychom vnímali, jak jsme vyvedeni mimo své centrum. Někdy stačí dlouhodobý pracovní stres, intenzivní péče o děti či o nemohoucího blízkého člověka, zákrok v nemocnici, při kterém se cítíme bezmocní, porod dítěte, který nebyl zcela podle našich představ atd.


Trauma-sensitive jóga se zaměřuje se na mechanismy, kterými je trauma drženo v těle, zejména na ty, které se čistě verbálními přístupy v terapii traumatu nedaří zcela zasáhnout. Zlepšuje vztah se sebou samým i se svým tělem, kultivuje uvědomění propojenosti těla, mysli a ducha a pomáhá vystavět seberegulační dovednosti.


Tato citlivá jóga je praxí, která vytváří bezpečné prostředí, kde poskytuje prostor pro vlastní rozhodování, činění vědomé volby, (znovu)získání přátelského vztahu se svým tělem a pocitu moci nad svým životem. Dodává lidem nástroje k nalezení psychické rovnováhy a k postupné harmonizaci i po fyzické stránce. Neužívá se při ní fyzických asistencí, důraz je kladen na individuální přizpůsobování pozic svým aktuálním dispozicím a možnostem.


Lidé při ní praktikují vnímání sebe sama, na jehož základě činí rozhodnutí vedoucí k akcím, umožňujícím jim cítit se lépe, bezpečněji, mít věci pod kontrolou díky vlastnímu rozhodnutí. Může to být použití polštářku či deky v konkrétní pozici, požádání učitele o regulaci teploty v místnosti, rozhodnutí přestat s daným cvičením dříve než ostatní…


Vědomé pohyby v pomalejším tempu působí na limbický systém v mozku a v něm uložená centra emocí, což v kombinaci s bezpečným a příjemným prostředím vytváří prostor pro celostní harmonizaci a zotavení se z traumatu či zátěžové situace, opětovné spřátelení se s vlastním tělem. Ač se jedná o jemný, terapeutický přístup, některá cvičení mohou být náročnější (pro někoho fyzicky, pro někoho emočně či mentálně), ale vždy je zdůrazňována možnost dané cvičení si upravit či ho zcela vynechat a zůstat například jen u vnímání těla a či dechu.


“Trauma je nedílnou součástí života. Nemusí však být rozsudkem na doživotí. Nejenže jej můžeme léčit, při náležitém vedení a podpoře může vést k transformaci. Trauma může být jednou z nejvýznamnějších sil probouzejících a rozvíjejících člověka na duševní, společenské i duchovní úrovni. Způsob, jakým trauma zvládáme (jako jedinci, společenství a společnosti), výrazně ovlivňuje kvalitu našeho života. V konečném důsledku ovlivňuje i fakt, jak a jestli vůbec přežijeme coby živočišný druh”.
~ Peter Levine, Probouzení tygra


www | facebook

NAHORU