MAI RAM YOGA pre deti - PRÍĎTE TO SKÚSIŤ!

NOVÉ LEKCE S MONIKOU

OTVORENÁ UKÁŽKOVÁ LEKCIA 21. 9. o 15.45hod.

  • teoretický základ približuje existenciu piatich prírodných elementov
  • praktické cvičenia pracujú s rozpoznávaním a kultiváciou rôznorodých emócií vznikajúcich v mladom teenagerskom veku
  • asany prispôsobené veku detí
  • meditácia a relaxácia podporujú upokojenie a hĺbkové uvoľnenie

  • skupina detí od 9 do 11 rokov

Termín: pravidelně středy 15:45-16:45, zkušební lekce proběhne 21.9. a pak až do 21.12. včetně, lekce neproběhne 28.9. a 2.11., celkem tedy 11 lekcí
Cena: permanentka na 11 lekcí 1815Kč = 165Kč/lekce, příp. 180Kč (jednotlivé lekce)
Lekce vede: Monika Tatarková
Rezervace v rozvrhu

Těšíme se na vaši účast

Monika&yogAlive


Proč jóga pro děti?


Prečo by mali moje deti začať s jógou keď už chodia na futbal?
Jóga nie je len súbor fyzických cvičení. Nepovažujme jógu za športovú aktivitu, či gymnastiku. Mladý člověk môže rozvíjať svoje športové nadanie na futbale, či krasobruslení, no na lekcii jogy spozná úplne odlišný súbor nástrojov a praktích, dôležitých pre dennodenný život.

Takže: robme slobodne futbal a kombinujme ho s jógou! Prídeme na to, ako krásne sa spoločne dopĺňajú.

Prečo by mali moje deti spoznávať svet v kontakte s jógou?
Jóga je veda o celistvom vnímaní zákonitostí, ktoré vo svete a v našom živote fungujú. V súčasnosti môžeme pozorovať dva trendy: buď sa letom-svetom oboznámime s nesmiernym množstvom informácií a poznatkov, ktoré nemáme šancu do hĺbky vstrebať, alebo si vykrojíme, vymedzíme stále menšie a menšie pole, ktoré sa snažíme obsiahnuť a tým sa stať odborníkmi vo svojej oblasti. To je výbroné a dôležité, ale pre hlboký pociť šťastného bytia to nestačí. Jóga nabáda vrátiť sa o krok späť a skúmať to, čo je ZA tým zložitým sofistikovaným svetom technológií, povinností, slov a myšlienok. Čo je prapočiatkom a zdrojom, ktorý nás vyživuje, teší, keď sme smutní, upokojuje, keď sme rozrušení, posilňuje, keď nám je ťažko. Učí nájsť tento zdroj vo vnútri nás samých. Kto by nechcel dopriať svojim deťom pociť vnútornej sily, odhodlania a spontánnej radosti zo života?

Prečo by mali deti spoznávať seba v kontakte s jógou?
Joga aktívne podporuje duševnú odolnosť, kreativitu mysle a ohybnosť tela. Komplexne nás pripravuje na harmonické zvládanie každodenních situácií a výziev. Jóga pomáha rozpoznať vlastné emócie, pracovať so vznikajúcimi (nie vždy pozitívnymi) pocitmi, pomáha rozpustiť emocionálne bloky, zvyšuje empatiu a emocionálnu inteligenciu. Inkubuje pocit prirodzenej sebahodnoty, sebaúcty, rešpektu voči druhým. Učí pociťovať radosť z vlastného sebarozvoja, napredovania a kontinuálneho úspechu.
No nie sú to mechanizmy, ktoré by sa nám všetkým hodili pri každodennom fungovaní?

 


www| FB MRY Prague | FB JivArt

NAHORU